ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η παιδίατρος παρέχει σωματομετρική εκτίμηση, κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού για τη συμπλήρωση πιστοποιητικού υγείας.

Copyright by Openit 2019. All rights reserved.