ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα παλμικής οξυμετρίας, χορήγησης οξυγόνου σε περίπτωση ανάγκης πχ αναφυλαξία, πυρετικοί σπασμοί. Διατηρείται φαρμακείο πρώτων βοηθείών με αδρεναλίνη, κορτιζόνη, αντισταμινικά και διαζεπάμη (αντιεπιληπτικό). Επί παρόξυνσης βρογχικού άσθματος δύναται να χορηγηθεί σαλβουταμόλη (aerolin) με νεφελοποίηση.

Copyright by Openit 2019. All rights reserved.