Εθνικό πρόγραμμα εμβολισμού 2019

31 Ιουλίου, 2019 0

Δημοσιεύθηκε νέο εθνικό πρόγραμμα εμβολισμού 2019 με βασικές αλλαγές:
1.  Μείωση δόσεων πνευμονιοκόκκου σε 3 δόσεις
2.  Δεύτερη δόση MMR και ανεμευλογιάς σε ηλικία 2-4 ετών 3.Έναρξη σχήματος εμβολιασμού ηπατίτιδας Α στην ηλικία των 2 ετών.
4. Καθιέρωση σε αγόρια ομάδων υψηλού κινδύνου για HPV του εμβολίου HPV.
5 .Καθιέρωση της δοκιμασίας Mantoux όπως και του εμβολίου BCG μόνο στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και πιθανής έκθεσης κατά την κρίση του ιατρού.

Copyright by Openit 2019. All rights reserved.