ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει μια μητέρα, δύναται η δυνατότητα επίσκεψης κατ’οίκον μετά την έξοδό της από το μαιευτήριο. Κατά την επίσκεψη κατ’οίκον γίνεται εκτίμηση της ανάπτυξης με φορητό βρεφοζυγό, νευρολογική εξέταση καθώς και συμβουλευτική της οικογένειας στο χώρο τους.

Copyright by Openit 2019. All rights reserved.