ΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Λόγω της εξειδίκευσης της παιδιάτρου στη νεογνολογία, δύναται η δυνατότητα παρακολούθησης νεογνών με ιδιαιτερότητες, όπως πολύ χαμηλό βάρος, προωρότητα, ανωριμότητα αναπνευστικού και άλλα προβλήματα της νεογνικής ηλικίας. Για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις των εξαιρετικά προώρων βρεφών, η ιατρός μπορεί να κατευθύνει την περαιτέρω παρακολούθησή του γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Copyright by Openit 2019. All rights reserved.